Creative team

 

 

Jindřich Šimek
General manager

Radka Kovaříková
Project manager

Jana Hájková
Tour manager

Ing. Jiří Sosnovec
Produkce

Jiří Šimek
Production

Miloš Otte
Production